AUTODOPRAVA
HADO Praha s.r.o., Praha 4

Hydraulická ruka o nosnosti 12 tun.

Složení a naložení nákladu hydraulickou rukou.

Praha, Nákladní auto s hydraulickou rukou.

Hydraulická ruka na našem vozidle

Hydraulická ruka je využitelná při všech manipulacích s břemenem v dosahu vozidla u té
největší je to až 16m, kde tato hydraulická ruka unese ještě 1800kg.

Přeprava nadměrných nákladů

Naše vozidla pro Vás mohou být vybavena výjimkou pro převoz nadměrného nákladu
(nad šířku nákladu 2,5m a výšku 4,0m). Přeprava nadměrného nákladu je jednorázově
zpoplatněna částkou 1800Kč za tuto výjimku, což je námi uhrazený správní poplatek státu.

Informace o zonách zákazu vjezdu 6t a 3,5t v Praze

Naše vozidla jsou vybavena výjimkami ze zákazu vjezdu 6t tun a v případě nutnosti
můžeme naše vozidla vybavit výjimkami ze zákazu vjezdu 3,5t v centru Prahy. Výjimka
3,5t je zpoplatněna částkou 1500Kč za vyřízení na Magistrátu hl. m. Prahy.

Přeprava podle dohody ADR

Naši řidiči jsou držitelé osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné
věci (mimo třídy 1 a 7 tj. výbušné látky a předměty, radioaktivní látky). Naše vozy jsou
vybaveny potřebným příslušenstvím, jež je nezbytnou součástí vozů při přepravě
podléhající ADR.

Přeprava živých zvířat

Naši řidiči jsou držitelé osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce živých zvířat.

auto s rukou